Meníme ruiny na domovy

Čo sú Posledné domy?

Program nájomného bývania s využitím prázdnych domov

Prinášame inovatívne a komplexné riešenie problému vyľudňovania vidieckych regiónov. Odchodom šikovných ľudí trpia tieto regióny stagnáciou, nedostatkom pracovných príležitostí, inovácií, degradáciou budov a infraštruktúry.
Prázdne nevyužívané domy s historickou hodnotou v regiónoch, ktoré nazývame „posledné domy“ však vnímame ako potenciál. Citlivo ich rekonštruujeme a prepájame s novými nájomníkmi s podnikateľským nápadom. Aktívne a postupne tak prispievame k oživeniu lokálnej ekonomiky a komunity.
Nadácie SwissRE vybrala program Posledné domy vo výzve Shine pre sociálnych inovátorov spomedzi 35 projektov na Slovensku do svojho biznis

ČO PONÚKAME

Záujemca
o presťahovanie
na vidiek

Čo ponúkame?

Tvoríme nájomné bývanie v domoch s historickou hodnotou pre váš život, podnikanie alebo poskytovanie verejnej služby v regiónoch. Pomôžeme vám s vyhľadaním vhodného domu, jeho rekonštrukciou, rozbehnutím podnikania a začlenením do miestnej komunity.

Hľadáme mladých ľudí, rodiny alebo seniorov, ktorí by chceli viesť pomalší a udržateľnejší život blízko prírody a ktorí by na slovenskom vidieku chceli rozvíjať svoj podnikateľský sen alebo byť nápomocní malým komunitám. V transparentnom procese hľadáme nových nájomníkov do rodinných domov na minimálne päť rokov.

Ak zvažujete prenajať si dom na vidieku a venovať sa zmysluplnej činnosti, stačí vyplniť dotazník a dať nám o sebe vedieť.

Sociálne
zodpovedný
investor

Čo ponúkame?

Namiesto investovania do neudržateľných rekreačných apartmánov či bytov, ponúkame možnosť investície do nehnuteľností, ktoré pomáhajú. Do vidieckych nehnuteľností s jedinečnými príbehmi, ktoré budú využité v programe nájomného bývania Posledné domy s cieľom pomôcť miestnej komunite a regiónu.

Hľadáme uvedomelých investorov ochotných financovať kúpu a citlivú rekonštrukciu momentálne nevyužívaných nehnuteľností na vidieku. Dom z našej ponuky, ktorý si kúpite vám na kľúč zrekonštruujeme a prenajmeme minimálne na 5 rokov zodpovednému nájomníkovi, ktorého vyberieme v transparentnom výberovom procese na základe potrieb miestnej komunity. Nehnuteľnosť vo vašom vlastníctve bude pomaly zarábať, zatiaľ čo jej nový nájomník pomôže regiónu sa rozvíjať.

Ak sa chcete o našom programe zodpovedného investovania, ktoré pomáha, dozvedieť viac, dajte nám o sebe vedieť vyplnením dotazníka.

Pre majiteľov
nehnuteľností
na vidieku

Čo ponúkame?

Postaráme sa o vašu momentálne nevyužívanú nehnuteľnosť na vidieku formou jej odpredaja novému zodpovednému majiteľovi alebo dlhodobéhu prenájmu zodpovednému nájomníkovi. Hľadáme uvedomelých majiteľov nevyužívaných nehnuteľností, ktorých zaujíma udržateľná pomoc regiónu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Váš dom buď predáme novému uvedomelému majiteľovi, ktorého vyhľadáme alebo vám ho „na kľúč“ pomôžeme zrekonštruovať a následne prenajmeme na minimálne 5 rokov zodpovednému nájomníkovi, ktorého vyberieme v transparentnom výberovom procese na základe potrieb miestnej komunity. Nehnuteľnosť vám bude pomaly zarábať, zatiaľ čo jej nový nájomník pomôže regiónu sa rozvíjať.

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti na vidieku, ktorú momentálne nevyužívate a chcete ju zapojiť do nášho programu, spojte sa s nami vyplnením dotazníka.

Náš Tím

Program Posledné domy vytvorili odborníčky na regionálny a komunitný rozvoj, ktoré majú vlastnú skúsenosť s obnovou vidieckej architektúry a projektmi na zachovanie autentických hodnôt krajiny alebo architektúry v rôznych regiónoch Slovenska. Vidiecke regióny Slovenska im nie sú ľahostajné a trávia tam pomerne veľa profesného času.

Iveta Niňajová

Je ekonómka so záujmom o strategický manažment, vizionárka s originálnym pohľadom na svet. Známa je ako priekopníčka destinačného manažmentu a udržateľného cestovného ruchu na Slovensku. Vo svojej praxi úspešne spracovala a realizovala stovky plánov rozvoja a rozvojových projektov.

Lívia Gažová

Je urbanistikou, spolupracuje so združením Čierne diery na projektoch týkajúcich sa regiónov a pamiatok.

Jarmila Oceľová

Je koordinátorkou rozvoja území na hranici krajov v Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. a úzko spolupracuje s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie a OZ Coburgovci na Slovensku.

Zároveň spolupracujeme so sociológmi, architektami, historikmi, pamiatkármi, remeselníkmi a odborníkmi na sociálne podnikanie a regionálny rozvoj, ktorí sú našimi odbornými poradcami. Ich úlohou je konzultácia zámerov, poskytnutie regionálneho a historického kontextu, pomoc pri rekonštrukcii vybraných domov, citlivom zapojení komunity a podnikaní nájomcov. Aktívne spolupracujeme aj so samosprávami (obce, samosprávne kraje), na území ktorých sa nehnuteľnosti nachádzajú.

NAŠE SPOLOČNÉ REFERENCIE

Chamkova stodola

Aktívne sme pomohli napísať nový príbeh ikonickej stavbe na Horehroní — Chamkovej stodole priamo pod Kráľovou hoľou. Vďaka verejnej zbierke sme vymenili zhnité trámy drevenej konštrukcie a krovu za nové. Strecha dostala nové prestrešenie štiepaným dreveným šindľom a už si opäť hrdo stojí a púta zraky okoloidúcich.

Kyjatice

Pomohli sme aj poslednému výrobcovi kyjatickej hračky na Slovensku — Ladislavovi Hedvigimu, ktorý rekonštruuje budovu starej školy v Kyjaticiach. Stovky ľudí prispeli vo verejnej zbierke na obnovu verandy na dielňu kyjatickej hračky, kde budú prebiehať ukážky unikátnej výroby.